Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych

Aneta Kułakowska25 września 2018Komentarze (0)

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych? Czy to możliwe? W ostatnich miesiącach wielokrotnie słyszałam pytanie:

Czy członek zarządu spółki z o.o. może być inspektorem ochrony danych osobowych?

Zgodnie z RODO obowiązkiem niektórych administratorów i przetwarzających będzie powołanie inspektora ochrony danych. Taki obowiązek będzie miał miejsce w przypadku wszystkich organów i podmiotów publicznych, jak również w stosunku do podmiotów, które w ramach swojej głównej działalności regularnie i na dużą skalę monitorują osoby lub jeżeli działalność podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych. Nawet jeżeli RODO bezpośrednio nie nakłada obowiązku powołania inspektora ochrony danych, coraz częściej pojawiają się głosy, że  podmioty mogą skorzystać na jego powołaniu. Na tym etapie możemy jedynie gdybać, czy rzeczywiście koszty związane z powołaniem inspektora okażą się dobrą inwestycją czy jednak nie. Nie zamierzam nikogo zachęcać, ani zniechęcać. Na pewno te podmioty, które są zobowiązane do powołania IOD muszą go powołać.

Członek zarządu  spółki inspektorem ochrony danych

Kto może być IOD zgodnie z RODO? Inspektorem ochrony danych może być członek personelu lub osoba z zewnątrz, świadcząca usługi związane z ochroną danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że można wyznaczyć dowolną osobę do pełnienia funkcji inspektora. O tym, że inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, wiedzy fachowej z ochrony danych, to zapewne wiecie. Ale o tym czy członek zarządu może być inspektorem ochrony danych to już nie jest takie dla wszystkich oczywiste.

Zgodnie z Wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, inspektorem ochrony danych nie może być osoba pozostająca w „konflikcie interesów”. W oparciu o wytyczne, co do zasady, za powodujące konflikt interesów uważane będą stanowiska kierownicze (dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor finansowy, dyrektor ds. medycznych, kierownik działu marketingu, kierownik działu HR, kierownik działu IT). Takim stanowiskiem kierowniczym w spółce z o.o. będzie pełnienie funkcji członka zarządu, bez względu na sposób wynagradzania czy zatrudnienia.

Dlatego też moje zdanie jest takie, że członek zarządu spółki z o.o. nie może być inspektorem ochrony danych w spółce.

 *****

Polecam pierwszy blogowy wpis:

Rodo w spółce z o.o.

 

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: