Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dane kontaktowe IOD

Aneta Kułakowska06 listopada 2018Komentarze (0)

W poście Zakres obowiązku informacyjnego pisałam o tym, co powinno znaleźć się w klauzuli informacyjnej. Bez względu na to czy spółka jako administrator pozyskała dane osoby od niej samej czy też pozyskała je od innego podmiotu, spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i 14 Rodo, wskazuje dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD), jeśli został powołany.

 

Dane kontaktowe IODDane kontaktowe IOD

Jeśli Twoja spółka z o.o. jako administrator danych nie jest zobowiązana do powołania IOD, to ten wpis Ciebie nie dotyczy. Jeżeli jednak spółka z o.o. jest zobowiązana do powołania IOD i go powołała to spełniając obowiązek informacyjny powinna również pamiętać o danych kontaktowych IOD. Zarówno zgodnie z art. 13, jak i art. 14 Rodo, spółka w klauzuli informacyjnej umieszcza  dane kontaktowe IOD. Rodo nie wymaga zamieszczenia imienia i nazwiska IOD. Wobec tego należałoby zamieścić bezpośredni adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail do IOD. W praktyce administratorzy najczęściej zakładają dedykowaną skrzynkę mailową dla IOD, np. iod@……….. Ułatwiają przez to komunikację we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w spółce. Jednocześnie taki adres mailowy nie powoduje ryzyka, iż w przypadku zmiany IOD trzeba będzie zmienić adres mailowy dedykowany do kontaktu.

Imię i nazwisko IOD

Jak wspomniałam, RODO nie nakłada podczas spełniania obowiązku informacyjnego, informowania o imieniu i nazwisku IOD. W art. 37 ust. 1 Rodo wskazuje tylko, że administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Jednak ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, nałożyła ten obowiązek. Art. 11 ustawy wskazuje, iż podmiot który wyznaczył inspektora, udostępnia jego dane niezwłocznie po jego wyznaczeniu na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi strony, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności. Dane inspektora to jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Tak więc nie tylko same dane kontaktowe, ale i tożsamość inspektora.

Można powiedzieć, że polski ustawodawca uszczegółowił obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych, określony w art. 37 ust. 1 Rodo. Rozszerzył ten obowiązek o udostępnienie poza danymi kontaktowymi, również imienia i nazwiska inspektora.

Co to oznacza? Moim zdaniem można pominąć umieszczenie tożsamości inspektora w samej klauzuli informacyjnej. Wskazać jedynie adres korespondencyjny, adres mailowy lun numer telefonu do inspektora. Z kolei, zgodnie z zapisem art. 11, tożsamość inspektora umieścić na stronie internetowej lub jeśli jej brak, w miejscu prowadzenia działalności, np. na tablicy ogłoszeń czy w sekretariacie siedziby spółki.

Mam wrażenie, że specjaliście od tematyki ochrony danych osobowych nie są przekonani do słuszności podawania imienia i nazwiska inspektora. Uzasadniają to tym, iż często inspektor pracuje w kilkuosobowym zespole. Wobec tego wskazywanie imienia i nazwiska inspektora może sugerować konieczność osobistego kontaktu, podczas gdy jego zadania mogą być realizowane przez inne osoby.

 

*****

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych

Rodo w spółce z o.o.

Czy zarząd spółki jest administratorem danych?

 

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: