Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pierwsza kara nałożona przez Prezesa UODO

Aneta Kułakowska26 marca 2019Komentarze (0)

Wszyscy wiedzieliśmy, że kiedyś ten dzień nastąpi. Myślę jednak, że niektórzy po cichu liczyli, że może jeszcze nie w tym roku. Jednak stało się. Dzisiaj oficjalnie Prezes UODO poinformowała o nałożeniu pierwszej kary w wysokości ponad 943 tys. zł.

Pierwsza kara nałożona przez Prezesa UODO

Pierwsza kara nałożona przez Prezesa UODO

Prezes UODO wysokość kary uzasadniła tym, iż „Administrator miał świadomość o ciążącym na nim obowiązku informacyjnym. Stąd decyzja o nałożeniu na ten podmiot kary w tej wysokości.”

A należy dodać, że ukarana spółka nie dopełniała obowiązku informacyjnego w stosunku do ponad 6 mln osób. O przetwarzaniu danych poinformowała jedynie około 90 tys. osób, z czego ponad 12 tys. wniosło sprzeciw wobec przetwarzania ich danych.

Jak można przeczytać na stronie UODO:

„Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator ich o tym nie powiadomił. Tym samym odebrał im możliwość skorzystania z praw, jakie przysługują im na gruncie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nie mogły więc one np. sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu ich danych, żądać ich sprostowania czy usunięcia. Prezes UODO uznała, że stwierdzone naruszenie ma poważny charakter, gdyż dotyczy podstawowych praw i wolności osób, których dane przetwarza spółka, jak również dotyczy jednej z podstawowych kwestii, jaką jest informacja o tym, że dane są przetwarzane. Nałożenie kary pieniężnej jest niezbędne, gdyż administrator nie przestrzega przepisów prawa.”

Ukarana spółka

Na razie o ukaranej spółce wiadomo tyle, że przetwarzała dane osób pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, m.in. z CEiDG, KRS, GUS i przetwarzała je w celach zarobkowych. UODO ustalił niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółka spełniła obowiązek informacyjny jedynie wobec tych osób, do których miała adresy e-mail. W przypadku pozostałych osób tego obowiązku spółka nie dopełniła, a klauzulę informacyjną zamieściła jedynie na stronie internetowej. Co niestety okazało się niewystarczające. Zdaniem Prezes UODO, spółka dysponowała adresami korespondencyjnymi i numerami telefonów, a zatem mogła spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza.

Z uzyskanych informacji wiadomo, że na wysokość kary wpływ miał charakter umyślny naruszenia, jak niepodjęcie przez spółkę żadnych działań zmierzających do usunięcia naruszenia ani deklaracja takiego zamiaru.

Myślę, że wkrótce dowiemy się więcej. Zakładam jednak, że nałożona kara przyczyni się do powrotu Rodo paniki z ubiegłego roku i pobudzi część spółek do działania.

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Potwierdzenie obecności w pracy odciskiem palca

Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: