Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Potwierdzenie obecności w pracy odciskiem palca

Aneta Kułakowska13 marca 2019Komentarze (0)

W ostatnim wpisie Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?, obiecałam, że pojawi się wpis dotyczący potwierdzenia obecności w pracy odciskiem palca, co niniejszym czynię.

Wspominałam już o tym, że sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy każda spółka określa we własnym zakresie czy to w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy w inny przyjęty sposób, jeśli brak obowiązku sporządzania regulaminu. Możliwości potwierdzania obecności w pracy mamy wiele. Jedną z tych metod, która budzi spore zainteresowanie jest możliwość kontroli pracy pracowników poprzez potwierdzanie przybycia i obecności w pracy przy użyciu odcisku palca. Pytanie jakie się nasuwa: czy to w ogóle jest zgodne z Rodo? Wszakże mamy wówczas do czynienia z przetwarzaniem danych biometrycznych pracowników, czyli danych szczególnej kategorii.

Potwierdzenie obecności w pracy odciskiem palca

Potwierdzenie obecności w pracy odciskiem palca

Niestety obowiązujące przepisy prawa, w tym Rodo nie zezwalają pracodawcy na przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w celu potwierdzania obecności w pracy, czy ewidencji czasu pracy. Pracodawca nie ma też możliwości, aby dane biometryczne pozyskiwać na podstawie zgody pracowników. Należy zwrócić dodatkowo uwagę, iż Rodo precyzuje, iż dane biometryczne nie wchodzą w zakres tych danych, które pracodawca może żądać od pracownika.

Pracodawca pozyskując dane biometryczne z odcisku palca pracowników swoim zachowaniem naruszy zasadę adekwatności i proporcjonalności przetwarzania danych osobowych. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze cele, które chce osiągnąć mogą być bez problemu osiągnięte w inny sposób. Po drugie dlatego, że pozyskiwaniem danych biometrycznych pracodawca ryzykuje naruszenie swobód i praw obywatelskich. Bowiem wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania.

Podsumowując, spółka z o.o. jako pracodawca nie ma podstaw prawnych, w tym umocowania w przepisach Rodo do przetwarzania danych biometrycznych swoich pracowników w celu potwierdzania obecności w pracy czy kontroli czasu ich pracy. Dane biometryczne nie wchodzą w zakres tych danych, które pracodawca może żądać od pracownika, a więc  przetwarzając je naraża się na odpowiedzialność.

Zresztą UODO w swym poradniku „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wyraźnie wskazuje, że pracodawca nie może skanować czy pobierać danych biometrycznych pracowników w celu rejestracji godzin przyjścia i wyjścia z zakładu, nawet za zgodą pracownika. Ponadto przypomina, iż dane biometryczne to dane szczególnej kategorii i mogą być przetwarzane tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach, wśród których nie ma kwestii odnotowywania obecności pracownika w pracy.

Zapraszam do komentowania, zadawania pytań i śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych

Czy zarząd spółki jest administratorem danych?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: